Inversion therapy

Wanneer u een of meerdere van de onderstaande contra-indicaties heeft, betekend dit niet direct dat u geen Inversie Therapie mag doen. U moet dit dan wel eerst uitgebreid bespreken met uw gespecialiseerde therapeut over de risico’s en effecten van Inversie Therapie.

• Midden oor ontsteking
• Extreme obesitas
• Zwangerschap
• Hiatus Hernia
• Ventrale Hernia
• Glaucoom (verhoogde oogdruk)
• Retinal Detachment (oog aandoening van het retina)
• Conjunctivitis (oog slijmvlies ontsteking)
• Hypertensie (HTN of Hoge bloeddruk)
• Hart problemen
• Spinal Cord Injury (SCI ofwel dwarslaesies)
• Hersen problemen
• Recente beroerte of flauwte
• Osteoporose
• Recente botbreuken of nog niet goed geheelde botbreuken
• Totale Heup Prothese en/of Totale Knie Prothese
• Chirurgische implantaten
• Gebruik van Anti Coagulantia (bloedverdunners)