Topsportbegeleiding

Het is voor topsporters en amateursporters op hoog niveau van groot belang dat ze niet geblesseerd raken. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat de gewrichten die bij de sport gebruikt worden op de juiste manier kunnen bewegen.

Als topsportbegeleider denkt onze praktijk met u mee over uw wensen als topsporter of amateursporter op hoog niveau. Krachtiger of sneller worden, realiseert u aan de hand van het door ons voor u gemaakte sportspecifieke trainingsprogramma.

Bekijken